I am secretly, perfectly tall

23.2.12

Perfect Dough

Great friends, great families and awesome boyfriend.

So, sangatlah tak patut kalau aku masih lagi toleh dan memandang peristiwaperistiwa dulu. Dan aku rasa orangorang yang pernah wujud dalam hidup aku duatiga tahun lepas pun aku percaya sedang menjalani kebahagiaan.